Την τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του φροντιστηρίου μας.