Το κέντρο ξένων γλωσσών Think English ιδρύθηκε από την Κατσάπη Αναστασία, παιδαγωγό με πολυετή πείρα στην εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων.

Το σχολείο δημιουργήθηκε με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών σε παιδιά και ενήλικες. Στεγάζεται σε ένα φιλόξενο και λειτουργικό, πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Στο σχολείο μας η διδασκαλία της ξένης γλώσσας γίνεται με τρόπο οργανωμένο και ευχάριστο.
Η οργάνωση της ύλης ευνοεί τη συνεχή ανακύκλωση λεξιλογίου.

Δίνουμε έμφαση στη διδασκαλία όλων των skills (Reading,Writing,Listening, Speaking) ήδη από τον πρώτο χρόνο εκμάθησης της ξένης γλώσσας.

Διδάσκουμε τους μαθητές  πώς να σκέφτονται για να εμπεδώσουν καλύτερα τη νέα γνώση και να μπορέσουν να την αξιοποιήσουν στο μέγιστο στην πραγματική τους ζωή.

Θέτουμε σαν προτεραιότητα τον μαθητή και μαζί με τη γνώση μιας ξένης γλώσσας του δίνουμε ευκαιρίες να γίνει υπεύθυνος , να λειτουργήσει με αυτονομία, να παίξει και να εκφραστεί.

Αξιοποιούμε τις εξετάσεις πιστοποίησης σαν ευκαιρία προκειμένου οι μαθητές μας να θέσουν στόχους και τους παρέχουμε τα εφόδια για να μπορέσουν να σταθούν με επιτυχία απέναντι σε αυτούς.

Παρέχουμε ασφάλεια, σιγουριά και δημιουργούμε ένα οικογενειακό κλίμα στο οποίο το παιδί νιώθει την άνεση να ρωτήσει, να εκφράσει την άποψή του και να μιλήσει στη γλώσσα που μαθαίνει.

Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες  και εισάγουμε το παιχνίδι ως πρόσθετο μέσο διδασκαλίας σε όλες τις τάξεις. Θεωρούμε σημαντική την εμπλοκή του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης και τη δυνατότητα να εφαρμόσει όσα μαθαίνει με βιωματικό τρόπο.