Τα Αγγλικά, η γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αποτελεί την μητρική γλώσσα εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων και είναι η ημιεπίσημη γλώσσα άλλων τόσων.

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Think English προσφέρει ότι καλύτερο στην εκμάθηση της Αγγλικής.

ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Cambridge

Το Cambridge ESOL προσφέρει μια σειρά εξετάσεων που καλύπτει όλα τα επίπεδα υποψηφίων αρχίζοντας από παιδιά μικρής ηλικίας και φτάνοντας έως το πολύ προχωρημένο επίπεδο CPE. Υπάρχουν εξειδικευμένες εξετάσεις Αγγλικών για Επαγγελματικούς Σκοπούς, Αγγλικών για Μικρούς Μαθητές και Αγγλικών για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, καθώς και πιστοποιητικά και διπλώματα για καθηγητές της αγγλικής γλώσσας.

Cambridge English: Key (KET) and Key for Schools (KETfS)

Είναι εξέταση βασικού επιπέδου που εντάσσεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και συγκεκριμένα αντιστοιχεί στο Επίπεδο Α2. Η εξέταση KET διαπιστώνει την ικανότητα επικοινωνίας μέσα από καθημερινές καταστάσεις τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό βασικό επίπεδο.

Cambridge English: Preliminary (PET) and Preliminary for Schools (PETfS)

Είναι εξέταση μέσου επιπέδου και αντιστοιχεί στο Επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Η εξέταση PET διαπιστώνει την ικανότητα επικοινωνίας μέσα από καθημερινές καταστάσεις τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό επίπεδο.

Cambridge English: Lower – First (FCE) and First for Schools (FCEfS)

Είναι μια εξέταση ανώτερου μέσου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου να χειρίζεται με αυτοπεποίθηση ένα εύρος γραπτών και προφορικών επικοινωνιακών περιστάσεων.

Cambridge English: Advanced (CAE)

Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Παρόλο που το επίπεδο δεν είναι τόσο απαιτητικό όσο στο Certificate of Proficiency in English (CPE), η εξέταση CAE διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου να επικοινωνεί με αυτοπεποίθηση στα αγγλικά και τη δυνατότητα να χειριστεί καθημερινές καταστάσεις.

Cambridge English: Proficiency: (CPE)

Είναι μια εξέταση πολύ προχωρημένου επιπέδου, που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.

Michigan

Michigan Certificate of Competency in English (ECCE)

Το δίπλωμα ECCE είναι σχεδιασμένο για άτομα που κατέχουν την γλώσσα σε βασικό επίπεδο (Β2) και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους σε όλους τους τέσσερεις ουσιαστικούς τομείς επικοινωνίας- ανάγνωσης, γραφής και προφορικής επικοινωνίας. Η εξέταση αυτή είναι κατάλληλη για εφήβους που αναζητούν τον τρόπο να μετρήσουν την επιδεξιότητα τους στα Αγγλικά ή για ενήλικους που επιθυμούν να αποκτήσουν κάποιο πιστοποιητικό έγγραφο για επαγγελματικούς λόγους, π.χ. στον δημόσιο τομέα, στις διεθνείς επιχειρήσεις ή τον τουρισμό.

Michigan Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Η εξέταση ECPE προορίζεται για όσους έχουν ήδη φτάσει ένα προχωρημένο επίπεδο επιδεξιότητας της γλώσσας σε όλους τους τομείς: διαβάσματος, γραφής και προφορικής επικοινωνίαs (C2) Στην Ελλάδα το Δίπλωμα αυτό χρησιμεύει ως πιστοποίηση  προχωρημένου επιπέδου γνώσεως της Αγγλικής γλώσσας για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς λόγους, καθώς και για τις ανάγκες των επαγγελματιών.

ESB

ESB: LOWER ( Β2 ), ADVANCED ( Γ1 ), PROFICIENCY ( Γ2 )

Το πτυχίο ESB (English Speaking Board) είναι οι εξετάσεις αγγλομάθειας του πανεπιστημίου Central Lancashire και στην Ελλάδα, διοργανώνονται από το EUROPALSO. Το ESB level 1 αντιστοιχεί στο lower, το ESB level 2 αντιστοιχεί στο advanced και το ESB level 3 αντιστοιχεί στο proficiency. Κάθε επίπεδο της εξέτασης ESB αποτελείται από τα μέρη του Reading, Use of English, Listening, Writing και speaking. To ESB TEST αξιολογείται στα 100 και η κάθε ενότητα αντιστοιχεί στο 20%. Τα αποτελέσματα συμψηφίζονται μεταξύ τους και η βάση είναι το 55% επί του συνόλου της βαθμολογίας. Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο, Δεκέμβριο και Μάιο και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα 2 μήνες αργότερα.

Ποιό είναι το ESB;

Tο English Speaking Board (ESB) ιδρύθηκε το 1953 σαν ένας πρωτοπόρος οργανισμός εξετάσεων και πιστοποιήσεων της Aγγλικής γλώσσας. Σαν εξεταστικός οργανισμός είναι συγκεντρωμένος αποκλειστικά στις εξετάσεις της Aγγλικής, πράγμα που του δίνει πολλά πλεονεκτήματα και αξιοπιστία. Σήμερα το ESB προσφέρει τις εξετάσεις του σε πολλές χώρες, όπως η Kίνα, η Mαλαισία, η Iσπανία, η Eλλάδα, η Iταλία και άλλες. Όλα αυτά τα χρόνια το ESB έχει παραμείνει απόλυτα αφοσιωμένος στο μοναδικό αντικείμενο για το οποίο ιδρύθηκε και επίσης είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Aυτά από μόνα τους είναι η καλύτερη εγγύηση για την αξιοπιστία και την ποιότητα των εξετάσεων.

Είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ.

Η πιστοποίηση Γ2 δίνει επάρκεια διδασκαλίας.

Τα tests είναι απόλυτα φιλικά και λαμβάνουν υπ’ όψιν τους την ηλικία των Ελλήνων μαθητών.

Με την έναρξη, οι υποψήφιοι παραλαμβάνουν όλα τα parts μαζί. Δεν υπάρχει διάλειμμα μέχρι τη λήξη της εξέτασης, η οποία ξεκινάει με το Listening. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι επιλέγουν οι ίδιοι τη σειρά και τον χρόνο που θα αφιερώσουν για κάθε part.

Οι βαθμολογίες όλων των parts (Oral, Listening, Reading/Use, Writing) συμψηφίζονται.

Το Listening ακούγεται δύο φορές.