Τα Γαλλικά, μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαικής Ένωσης, μιλιούνται και στις πέντε ηπείρους του κόσμου. Διδάσκονται στο ελληνικό σχολείο από την Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού σαν δεύτερη ξένη γλώσσα.

Για τα Γαλλικά προετοιμάζουμε και καταρτίζουμε τους σπουδαστές μας στα ακόλουθα πτυχία:

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

  • DELF A1
  • DELF A2
  • DELF B1
  • DELF B2
  • DALF C1
  • DALF C2

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

  • Επίπεδα Α1 – A2
  • Επίπεδα B1 – B2
  • Επίπεδα Γ1