Τα Γερμανικά, η γλώσσα του Mozart, του Beethoven, του Nietzsche, του Goethe του Einstein και του Freud, είναι η γλώσσα των επιστημών και αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη γλώσσα σε τομείς όπως, Χημεία, Φυσική και Μηχανική.

ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ GOETHE

Το Ινστιτούτο GOETHE χορηγεί πέντε πτυχία:το Zertifikat Deutsch (μέτρια γνώση) , το Zentrale Mittelstufenprufung (καλή γνώση) , το Zentrale Oberstufenprufung (καλή γνώση) και τελευταία το Kleines Deutsches Sprachdiplom και το Grosses Deutsches Sprachdiplom και τα οποία αναγνωρίζονται ως άριστη γνώση.Τα πτυχία αυτά χαίρουν παγκόσμιας αναγνώρισης καθώς και από το Ελληνικό Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα και τον ΑΣΕΠ.

GOETHE-ZERTIFIKAT A1& Α2: FIT IN DEUTSCH

“Fit in Deutsch 1″ και “Fit in Deutsch 2″ είναι δύο διεθνώς αναγνωρισμένες εξετάσεις για έφηβους μεταξύ 10 και 15 ετών που κατέχουν γνώσεις του επιπέδου Α1 ή Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Η εξέταση Fit in Deutsch αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

• κατανόηση ακουστικού κειμένου

• κατανόηση γραπτού κειμένου

• γραπτή εξέταση

• προφορική εξέταση

Προτεραιότητα έχουν θέματα που ενδιαφέρουν τους έφηβους.

Στο προφορικό μέρος της εξέτασης υπάρχουν στοιχεία παιχνιδιού και γλωσσικής δημιουργικότητας. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ικανότητα επικοινωνίας.

GOETHE ZERTIFIKAT B1

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ…

• να κατανοείτε τα κύρια σημεία προφορικού λόγου που εκφέρεται με σαφήνεια και με την προφορά της επίσημης γλώσσας και αφορά οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ.

• να αντιμετωπίσετε τις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε γερμανόφωνες χώρες.

• να εκφρασθείτε απλά και με ειρμό για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος.

• να διηγηθείτε εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράψετε όνειρα, ελπίδες και στόχους και να δώσετε σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

GOETHE ZERTIFIKAT B2

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat B2 αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές

είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.

GOETHE ZERTIFIKAT C1

Με το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 (ZMP) αποδεικνύετε ότι έχετε καλές γνώσεις της επίσημης γερμανικής γλώσσας. Με τις γνώσεις αυτές είστε σε θέση να εκφράζεστε γραπτά και προφορικά με σαφήνεια πάνω σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων και να κατανοείτε πολύπλοκα κείμενα.

Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Goethe-Zertifikat C1 αναγνωρίζεται διεθνώς και θεωρείται ως αποδεικτικό καλών γενικών γνώσεων στα γερμανικά. Σχεδόν όλα τα Studienkolleg (Προπαρασκευαστικά Τμήματα για τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο), πολλά Ιδρύματα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και μερικά πανεπιστήμια αναγνωρίζουν αυτή την εξέταση ως πιστοποίηση επαρκών γνώσεων της γερμανικής γλώσσας για σπουδές στη Γερμανία.

GOETHE ZERTIFIKAT C2

GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM

Με το δίπλωμα Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) αποδεικνύετε ότι έχετε γνώσεις γερμανικών σε επίπεδο σχεδόν μητρικής γλώσσας.