Τα Ιταλικά αν και δεν είναι τόσο εξαπλωμένα όσο τα Αγγλικά και τα Ισπανικά, σίγουρα αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για δεύτερη ξένη γλώσσα.

Πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας για την ιταλική γλώσσα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΕΠΕΠΙΠΕΔΟ Ε.Ε.ΠΤΥΧΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ
Μέτρια γνώσηΒ1ΚΠΓ Β1 / CELI 2
Καλή γνώσηΒ2ΚΠΓ Β2 / CELI 3
Πολύ καλή γνώσηC1ΚΠΓ Γ1 / CELI 4
Άριστη γνώσηC2ΚΠΓ Γ2 /  CELI 5