Τα Ισπανικά, η γλώσσα του Cervantes, είναι η τρίτη παγκοσμίως γλώσσα, όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που την μιλούν, μετά από τα Κινέζικα και τα Αγγλικά.

Πτυχία Ισπανικών

DELE B1 Escolar / DELE B1

DELE B2

DELE C1

DELE C2